Wintercriterium v/h Houtland

Kalender 2023 - 2024

Zondag 15 oktober 2023

Zondag 12 november 2023

Zondag 3 december 2023

Zaterdag 23 december 2023: Silobouw Decock XMas Masters

Zondag 21 januari 2024

Zondag 4 februari 2024 (finale)

Bereikbaarheid

Gelieve met trailers en vrachtwagens de Pottebezemstraat via de Bruggestraat in te rijden. Via de Keibergstraat is de Pottebezemstraat beperkt tot een breedte van 2.40m en een hoogte van 2.30m!

Kaart bereikbaarheid

Reglement

Wat en wanneer?

– Dit is een regelmatigheid criterium dat loopt over 5 wedstrijddagen en een finale.

      1) 15 oktober 2023 

2) 12 november 2023

3) 3 december 2023

4) 23 december 2023  (X-mas Masters)

5) 21 januari 2024

6) 4 februari 2024 (finale)                    

Op 24 februari 2024 is de kampioenenhuldiging.

– Volgende reeksen tellen mee in het criterium:

Pony’s: 60 & 70 cm Ideale tijd – 80 cm – 90 cm – 100 cm – 110 cm

Paarden: 70 cm Ideale Tijd – 80 cm – 90 cm – 100 cm – 110 cm – 120 cm

 

Algemeen

 Inschrijven voor deze wedstrijden kan via volgende website: 

https://www.wintercriteriumhoutland.be/

 

Basis van alle wedstrijden blijven de richtlijnen van het FEI en het nationaal reglement van de KBRSF (bestaande uit het algemeen springreglement en het dierkundig reglement in hun laatste geldige versie) en de reglementen Paardensport Vlaanderen (waaronder het disciplinaire reglement). Waar nodig zal verwezen worden naar deze reglementen.

Ingeval van overmacht of in geval van uitzonderlijke omstandigheden behoort het aan de Terreinjury, de Jury Voorzitter en/of aan het
Bestuur van de organiserende wedstrijd om een beslissing te nemen in de geest van sportiviteit, waarvan de geest van de geldende reglementen zo nauw mogelijk moet worden benaderd.

 Klachten over het verloop van een proef, over genomen beslissingen of uitslagen dienen kenbaar gemaakt te worden bij de Voorzitter van de jury, en dit ten laatste een half uur na het bekendmaken van de uitslag van de laatste proef van de dag. Na deze tijd zijn alle genomen beslissingen definitief.

Bij klachten over de puntentelling in de tussenstand en/of het eindklassement, dienen deze binnen de 48u na online publicatie van deze documenten, gericht te worden aan de Juryvoorzitter via kris.steenkiste@gmail.com.

Puntentelling

 Elke gestarte combinatie binnen wedstrijd in een proef krijgt punten op basis van het dag klassement. Echter enkel het beste resultaat van de ruiter komt in aanmerking voor punten in de tussenstand van het criterium. Iedere combinatie die de proef uitgereden heeft, krijgt minimaal 4 punten. Combinaties die uitgesloten werden of opgegeven hebben, krijgen 1 punt.

In geval van ex-aequo in het dag klassement, krijgen de ex-aequo ’s de punten van de plaats. 

1 ste 

45

 

13 de

20

2 de

42

 

14 de

18

3 de

40

 

15 de

16

4 de

38

 

16 de

14

5 de

36

 

17 de

12

6 de

34

 

18 de

10

7 de

32

 

19 de

8

8 ste

30

 

20 de

6

9 de

28

 

21 de

4

10 de

26

 

Volgende

4

11 de

24

 

Uitsluiting

1

12 de

22

 

Opgave

1

 

Bonuspunten

Per wedstrijd dat een combinatie deelneemt, krijgt deze vijf extra punten.

 

Eindklassement

Om in aanmerking te komen van het eindklassement,  dient u vier van de vijf wedstrijden gestart te hebben (zie “Wat en Wanneer? Wedstrijden 1 tem. 5) en aan de Finalewedstrijd op 4 februari ’23 deelgenomen te hebben.

De punten behaald tijdens de beste vier wedstrijden van de vijf kwalificatiemanches (Inclusief de bonuspunten) + de punten behaald
op de finale worden het eindklassement.

Bij ex-aequo in het eindklassement is het beste resultaat behaald op de finale doorslaggevend.

Winnaars worden persoonlijk verwittigd.

  

Toekenning prijzen en prijzengelden.

 Volgens het aantal gestarte combinaties binnen wedstrijd, wordt de regel 1 uitbetaalde prijs per vier gestarte combinatie gehanteerd aan 100% uitbetaling prijzengeld.

Echter indien er minder dan 10 combinaties binnen wedstrijd starten in een proef, wordt het prijzengeld op basis van eerdergenoemde regel, uitbetaald aan 60%

Contacteer ons

VZW Rijvereniging Berg op Zoom

Pottebezemstraat 16, 8820 Torhout

+32 (0)50 21 33 49