Wintercriterium v/h Houtland

Kalender 2022 - 2023

Zondag 16 oktober 2022

Vrijdag 11 november 2022

Zondag 27 november 2022

Zondag 18 december 2022: Silobouw Decock XMas Masters

Zondag 15 januari 2023

Zondag 12 februari 2023 (finale)

Bereikbaarheid

Gelieve met trailers en vrachtwagens de Pottebezemstraat via de Bruggestraat in te rijden. Via de Keibergstraat is de Pottebezemstraat beperkt tot een breedte van 2.40m en een hoogte van 2.30m!

Kaart bereikbaarheid

Reglement

Wat en wanneer?

– Dit is een regelmatigheid criterium dat loopt over 5 wedstrijddagen en een finale.

      1) 16 oktober 2022 

2) 11 november 2022

3) 27 november 2022

4) 18 december 2022  (X-mas Masters)

5) 15 januari 2023

6) 12 februari 2023 (finale)                    

Op 18 februari 2023 is de kampioenenhuldiging.

– Volgende reeksen tellen mee in het criterium:

Pony’s: 60 & 70 cm Ideale tijd – 80 cm –
90 cm – 100 cm – 110 cm

Paarden: 70 cm Ideale Tijd – 80 cm – 90 cm –
100 cm – 110 cm – 120 cm

 

Algemeen

 

Inschrijven voor deze wedstrijden kan via
volgende website

https://www.wintercriteriumhoutland.be/

 

Basis van alle wedstrijden blijven de
richtlijnen van het FEI en het nationaal reglement van de KBRSF (bestaande uit
het algemeen springreglement en het dierkundig reglement in hun laatste geldige
versie) en de reglementen Paardensport Vlaanderen (waaronder het disciplinaire
reglement). Waar nodig zal verwezen worden naar deze reglementen.

Ingeval van overmacht of in geval van
uitzonderlijke omstandigheden behoort het aan de 
Terreinjury, de Jury Voorzitter en/of aan het
Bestuur van de organiserende wedstrijd om een beslissing te nemen in de geest
van sportiviteit, waarvan de geest van de geldende reglementen zo nauw mogelijk
moet worden benaderd.

 

Tijdens het winter criterium van het Houtland
blijven alle Covid-19 regels van toepassing, zoals voorgeschreven worden door de
verschillende overheden in de laatste publicatie ervan.

       Hou afstand van elkaar en draag uw
mondmasker

       Regelmatig handen wassen & ontsmetten

       Gebruik van handschoenen in de
inrijpiste is verplicht

Meer info op www.info-coronavirus.be

 

Klachten over het verloop van een proef, over
genomen beslissingen of uitslagen

dienen kenbaar gemaakt te worden bij de Voorzitter
van de jury, en dit ten laatste een half uur na het bekendmaken van de uitslag
van de laatste proef van de dag. Na deze tijd zijn alle genomen beslissingen
definitief.

Bij klachten over de puntentelling in de
tussenstand en/of het eindklassement, dienen deze binnen de 48u na online publicatie
van deze documenten, gericht te worden aan de Juryvoorzitter via kris.steenkiste@gmail.com.

Puntentelling

 

Elke gestarte combinatie binnen wedstrijd in
een proef krijgt punten op basis van het dag klassement. Echter enkel het beste
resultaat van de ruiter komt in aanmerking voor punten in de tussenstand van
het criterium. Iedere combinatie die de proef uitgereden heeft, krijgt minimaal
4 punten. Combinaties die uitgesloten werden of opgegeven hebben, krijgen 1
punt.

In geval van ex-aequo in het dag klassement,
krijgen de ex-aequo ’s de punten van de plaats.

 

1 ste 

45

 

13 de

20

2 de

42

 

14 de

18

3 de

40

 

15 de

16

4 de

38

 

16 de

14

5 de

36

 

17 de

12

6 de

34

 

18 de

10

7 de

32

 

19 de

8

8 ste

30

 

20 de

6

9 de

28

 

21 de

4

10 de

26

 

Volgende

4

11 de

24

 

Uitsluiting

1

12 de

22

 

Opgave

1

 

Bonuspunten

Per wedstrijd dat een combinatie deelneemt, krijgt
deze vijf extra punten.

 

Eindklassement

Om in aanmerking te komen van het eindklassement, 
dient u drie van de vijf wedstrijden gestart te hebben
(zie “Wat en Wanneer? Wedstrijden 1 tem. 5)
en aan de Finalewedstrijd op 12 februari ’23
deelgenomen te hebben.

De punten behaald tijdens de beste drie
wedstrijden van de vijf kwalificatiemanches 
(Inclusief de bonuspunten) + de punten behaald
op de finale worden het eindklassement.

Bij ex-aequo in het eindklassement is het beste
resultaat behaald op de finale doorslaggevend.

Winnaars worden persoonlijk verwittigd.

 

 

Toekenning
prijzen en prijzengelden.

 

Volgens het aantal gestarte combinaties binnen
wedstrijd, wordt de regel 1 uitbetaalde prijs per vier gestarte combinatie
gehanteerd aan 100% uitbetaling prijzengeld.

Echter indien er minder dan 10 combinaties
binnen wedstrijd starten in een proef, wordt het prijzengeld op basis van eerdergenoemde
regel, uitbetaald aan 60%.

 

 

 

 

 

 

 

Contacteer ons

VZW Rijvereniging Berg op Zoom

Pottebezemstraat 16, 8820 Torhout

+32 (0)50 21 33 49